Reference: Volume 34C (1952), Part No. 1, Section , Page 334

Judgement Details


Date
31/03/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MARIO FARRUGIA vs DOTTOR CARMELO ZAMMIT ET.NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPOGG - DRITT REALI IMMOBILJARI.
Summary
Fil-kaz ta' domanda ghal danni fondata fuq il-fatt li x-xerrej attur ikun ircieva minn ghand il-konvenut bejjiegh il-merkanzija minnu mixtrija, imma fi kwantita' anqas minn dik minnu ordnata, jew ta'kwalita' diversa minn dik pattwita, id-domanda ghad-danni, apparti milli "per equipollens" tista' titqies bhala danni fis-sens ta' diminuzzjoni ta' prezz, hija sostnuta anki in bazi gahd-dispozizzjonital-ligi li tghid li kull min jonqos li jezegwixxi obligazzjoni li jkun ikkuntratta huwa tenut ghad-danni. Ghax il-konsenja tal-haga mhux fil-kwalita' pattwita hija inadempjenza, u l-konsenja tal-haga fi kwantita' minuti hija wkoll inadempiment tal-kuntratt li jaghti lok gahr-rifazzjoni tad-danni.Huwa veru li meta l-bejgh isir "in massa", il-merci hija ghar-riskju tax-xerrej, u ghalhekk dan ghandu jbati n-nuqqas li jigri fil-kors tal-vjagg; imma jibqa' dejjem l-obligu tal-bejjiegh li qabel il-vjagg ikun effettivament ghabba l-kwantita' stipulata. U din il-prova huwa ma jaghmilhiex billi igibbhala konferma l-polza tal-kariku, jekk din ikun fiha l-kliem "weight, contents and value unknown"jew "peso sconosciuto"; ghax is-sens tal-polza b'dan il-kliem huwa li jibqa' dejjem l-obligu tal-karikatur li jipprova li l-kwantita' indikata fil-polza kienet giet verament imbarkata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info