Referenza: Volum 39D (1955), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 799

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/12/1955
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Partijiet
PASQUAELE ZERAFA vs CARMELO GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1077 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - KAWZI-DELITT - MINURI - RESPONSABILITA' CIVILI INDIRETTA
Fil-Qosor
Kull min ghandu l-kura ta' minuri hu obligat ghall-hsara li jaghmel dak il-minuri, meta huwa ma jkunx ha hsieb ta' missier tajjeb tal-familja biex il-fatt ma jigrix. Fondament ta' dina r-responsabbilita' hu n-nuqqas ta' diligenza li l-persuna indirettament responsabbli kien imissha tippresta; u ghalhekk hemm bzonn li jigi pruvat illi l-persuna prezunta responsabbli ghall-fatt ta' hadd iehor tat okkazjoni ghal dak il-fatt bi htija taghha proprja. Ghax f'dan il-kaz si tratta ta' kwazi delitt, fejn hija rikjesta l-htija da parti tal-persuna responsabbli. Mhux necessarju li jkun hemm kwazi-delitt da parti ta' l-awtur tal-fatt, ghax il-persuni dikjarati responsabbli mill-ligi, huma tenuti mhuxminhabba l-htija ta' min ikkommetta l-fatt, imma mhabba l-htija taghhom proprja, billi ma mpedux il-fatt; u jirrispondu appuntu ghaliex ittraskuraw id-dover taghhom. Ghaldaqstant, missier, biex jigi dikjarat responsabbli ta' danni kommessi minn ibnu minuri, hemm bzonn li jigi pruvat li l-minuri kkommeta l-hsara, li l-minuri kien taht il-kura tieghu, u li l-missier ma uzax id-diligenza ta' missier tajjeb tal-familja, anzi ommetta l-vigilanza necessarja fuq ibnu, biex jipprevjeni l-fatt ta' ibnu. Rigward din il-kura, hu generalment ammess li din il-kelma hija adoperata lill-ligi f'sens, lat,jigifieri ta' kustodja attwali independentement jekk kienetx akkompanjata jew le bid-drittijiet u d-doveri tal-kura ta' dawk il-persuni li jitnisslu mill-patrija potesta', tutela jew kuratela. Immafil-missier hija riposta l-kura tal-minuri; u mhix il-prezenza tieghu materjali li tirrendieh responsabbli; izda d-direzzjoni u l-kura li skond il-ligi huwa ghandu tat-tfal minuri, li torbtu f'dan il-kamp; b'mod li anki jekk ihalli t-tfal minuri taht il-kura ta' ommhom, ir-responsabbilita' tieghu matispiccax, sakemm huwa jibqa' jezercita l-patrija potesta'. Imma jibqa' dejjem li jehtieg jigi pruvat li l-missier naqas mill-vigilanza fuq ibnu li timponilu l-ligi; u jekk din il-prova ma ssirx, huwa ma jistax jigi ritenut responsabbli ghall-hsara li tigi kagunata mit-tifel tieghu minuri.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni