Reference: Volume 39D (1955), Part No. 3, Section , Page 826

Judgement Details


Date
20/01/1955
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO ELLUL SULLIVAN NE. vs EGBERT ZIMELLI ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZJENDA KUMMERCJALI - CESSJONI
Summary
L-azjenda kummercjali ma ghandhiex awtonomija guridika, la bhala soggett u lanqas bhala oggett ta' dritt; hija biss universalita' "di fatto", kostitwita mill-volonta' tal-proprjetarju taghha; u mill-istess volonta' jiddependi l-kontenut taghha. B'mod li l-proprjetarju jista' jiddisponi minnha, fit-totalita' taghha jew f'parti, billi jaqsamha f'kemm partijiet jghogbu. Ghaldaqstant, meta azjenda kummercjali tifforma oggett ta' negozju guridiku, wiehed ghandu jara x'kienet il-volonta' tal-kontraenti biex jistabbilixxi liema huma l-elementi li dahlu u gew domprizi f'dak in-negozju; u f'kaz ta' cessjoni l-kontraenti ghandhom jispecifikaw l-elementi ceduti, b'mod li, meta ma jigix specifikat li l-akkwirent jakkwista l-passiv tal-azjenda kummercjali ma jistghux jesperixxu ebda dritt kontra l-akkwirent, salza favur taghhom l-azzjoni revokatorja, jekk ikun il-kaz. Gahx jekk id-debiti ma jkunux gew komprizi fic-cessjoni, l-akkwirent ma jirrispondix ghalihom; ghaliex ma jkunux saru tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info