Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 789

Judgement Details


Date
13/12/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
GIO MARIA CAUCHI vs GIORGIO MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARJA - ART. 492(4) U 1470 TAL-KODICI CIVILI - ILMA TAX-XITA - PIZ - RINUNZJA - SERVITU' - TIEQA
Summary
Servita' ta' tieqa hija servitu' apparenti; kif ukoll hija apparenti s-servitu' tar-reversament tal-ilma tax-xita minn fuq bejt ghal iehor per mezz ta' akkwedott artificjali. Il-ligi tiddistingwi espressament bejn servitu' u piz, jigifieri illi l-wahda ma ghandhiex x'taqsam mal-iehor, u l-piz ma jikkomprendix is-servitu'. Ghaldaqstant, meta jigi trasferit fond bhala liberu u frank minn pizijiet ugravami, ma jkunx qieghed jigi trasferit bhala liberu u frank wkoll minn servitujiet. U la servitu'kienet apparenti, l-akkwirent li xtrah bhala liberu u frank minn pizijiet u gravami ma jistax jippretendi li xtrah ukoll bhala liberu u frank minn servitujiet, ladarba fuq il-kuntratt ma nsistiex lil-fond ililu trasferit jigi ndikat bala liberu u frank anki minn servitujiet. Billi l-akkwirent tal-fond ikun akkwista wkoll l-arja tieghu, dan ma jfisserx illi l-venditur ikun irrinunzja tacitament ghall-ezercizzju ta' servitu' ta' tieqa li huwa ghandu li taghti ghal fuq il-bejt ta' dak il-fond. Ghax ir-rinunzja ghal servitu' apparenti trid tkun espressa, u mhux tacita' u bil-fatt tat-trasferiment tal-arja l-venditur ma jirrinunzjax ghal dik is-servitu', u l-akkwirent jista' jibni fuq dik l-arja, avvolja t-tieqa tibqa, tezisti, billi josserva d-distanzi legali minn dik it-tieqa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info