Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 699

Judgement Details


Date
16/06/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
CARMELO BARBARA vs EMMANUELE SCHEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.1024 U 1019 TAL-KODICI CIVILI - IMPUNJAZZJONI - KUNTRATT - NULLITA' - QERQ - ZBALL
Summary
L-ghemil doluz huwa motiv ta' nullita' tal-ftehim jekk l-ingann maghmul minn wahda mill-partijiet ikun tali illi minghajru l-parti l-ohra ma kienetx tikkuntratta. Dan ifisser illi r-raggiri adoperatighandhom ikunu mhux biss frawdolenti, kapaci li jaghtu lill-parti l-ohra tifhem haga minflok ohra, imma jridu jkunu gravi u determinati: b'mod illi dik il-parti li tkun sofriet dawk ir-raggiri ma kienetx tasal ghal dak il-ftehim kieku ma kienux dawk ir-raggiri. L-ghemil doluz ma jistax jigi prezunt,imma jrid jigi pruvat; u l-onore tal-prova jinkombi lil min jallega l-qerq. L-izball ma jgibx ghan-nullita' tal-kuntratt hlief meta jaqa' fuq is-sustanza, innfisha tal-haga li tkun l-oggett tal-kuntratt. Il- kriterju li bih ghandha tkun interpretata l-kelma "sustanza" hu interament soggettiv fis-sens li l-interpreti ghandu jhares lejn il-mod kif il-kwalita' tal-haga, oggett tal-izball, tkun gietvalutata mill-parti li tkun waqghet fl-izball. U anki hawn il-prova relattiva tinkombi lil min jallega l-izball. U f'kaz ta' dubju, dan ghandu jmur favur il-parti l-ohra, in vista tal-prezunzjoni tal-istabbilita' tal-kuntratti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info