Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 1, Page 337

Judgement Details


Date
08/02/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
ANTONIO CINI vs JOSEPH DEMANUELE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
In-Notifikazzjonijiet tal-Gvern ta' zmien l-emergenza, li ippermettew is-sullokazzjonijiet minghajril-permess tas-sid, ma biddlu xejn fir-rapporti bejn is-sid u l-inkwilin; ir-rapport tal-lokazzjonioriginali jibqa' jsehh, biss l-inkwilin ma jaqax taht il-komminazzjonijiet tal-ligi minhabba l-fattli huwa jkun issulloka. Ghalhekk, jekk is-sid irid jagixxi biex jiehu l-pussess tal-fond, huwa jagixxi sewwa jekk jaghmel it-talba tieghu kontra l-inkwilin biss, u mhux ukoll kontra s-subinkwilin. Kwantu ghas-subinkwilin, il-Board jista' jordna s-sejha tieghu fil-kawza "ex officio"; imma jekk dikis-sejha fil-kawza tigi mitluba mill-istess inkwilin il-Board ghandu jilqa' dik it-talba. Fil-kaz in ispecje kienet saret talba simili u l-Board irrigettaha: imma l-Qorti ta' l-Appell annullat u irrevokat dik is-sentenza u irrinvijat l-atti quddiem il-Board biex issir dik is-sejha fil-kawza u biexil-kawza tigi hekk trattata u deciza fil-meritu taghha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info