Reference: Volume 41B (1957), Part No. 1, Section , Page 341

Judgement Details


Date
27/05/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GEORGE PORTELLI vs VITTORIA GRIMA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1017 U 1440 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI REDIBITORJA - BEJGH - VIZZJI MOHBIJA
Summary
Meta tintalab ir-rizoluzzjoni tal-bejgh ta' haga mobili fuq il-motiv li l-oggett konsenjat lix-xerrej mhux tajjebu mhux skond il-ftehim, l-azzjoni ezercitata mill-attur mhix dik redibitorja, li hi fonata fuq il-vizzji li jirrendu l-oggett mhux tajjeb ghall-uzu tieghu, imma dik "ex contractu", li hifondata fuq il-konsenja da parti tal-venditur ta' haga li ma tikkorrispondix mal-ftehim. Jekk il-bejgh kien ta' oggett mhux gdid, imma sekonda man, fin-nuqqas ta' provi sufficjenti jekk l-oggett kienx tajjeb jew le fil-mument tal-konsenja, wiehed ghandu jimxi fuq dak li kien verosimilment fl-intenzjoni tal-partijiet fil-mument tal-ftehim; u hu ghalhekk gust u logiku li jinghad li, meta l-oggett gie kwalifikat bhala "tajjeb", dik il-kelma fl-intendiment tal-kontraenti, u skond il-logika guridika, kellha u ghandha tiftiehem fis-sens li l-oggett kellu jkun tajjeb "sa fejn jista' jkun tajjeb oggett sekonda man bil-prezz li jkun inxtara". Jekk l-oggett juri li fih xi mankament li wiehed ghandujistennihom f'oggett mixtri sekonda man, apparti milli kienu facilment konstatabbli b'ezami superficjali, u li bi spiza zghira jkun jista' jservi ghal zmien konsiderevoli, il-kelma "tajjeb" fic-cirkustanzi tal-kaz ma tfisserx aktar minn "ragjonevolment servibbli".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info