Reference: Volume 35C (1951), Part No. 3, Section , Page 581

Judgement Details


Date
02/05/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
AVUKAT DR GEORGE VASSALLO NE vs AURELIO MEA NE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH - KLAWSOLA "PER CONTO DI CHI SPETTA" - KONSWETUDINI KUMMERCJALI - KORRISPONDENZA TELEGRAFIKA JEW EPISTOLARI - POLZA TAL-KARIKU - SILENZJU TAL-PARTIJIET
Summary
Fit-trattativi ta` bejgh ta` merkanzija ordnata lil ditta barra minnMalta hemm l-obligu tar-rispostabejn il-partijiet, u dana l-obligu hu aktar impellenti fil-konswetudini kummercajli, specjalment meta hemm rapport kontinwativ bejn il-partijiet bi skambju ta` korrispondenza telegrafika jew epistolari. Il-kumpratur li jaf x'inhu l-kwantitativ tal-merkanzija karikata fuqil-vaur li fuqu ghandha tasal hawn Malta, u jipprezenta ruhu biex ihott dik il-merkanzija bhala t-titolari tat-taghbija rapprezentat mill-polza tal-kariku, meta din tkun unika gahll kwantitaiv kollu, ma jsitax, wara li hott parti minn dik il-merkanzija, bla ma jkun gahmel ebda protesta qabel ma beda jhott, jirrifjuta l-kumplament tat-taghbija billi jallega illil-meraknzija li waslet hija in eccess ta` dik li huwa ordna. Ul-klawsola "per conto di chi spetta' fil-polza tal-kariku tirriferixxi gahll-veru proprjetarju tal-merkanzija; u ghalhekk id-destinatarju li juri ruhu bhala l-proprjetarju tal-meraknzija karikata b'dik il-polza, uma jaghmel ebda portesta jew rizerva, huwa obligat jircievi l-kwantitativ kollu, u mhuxdik il-parti biss li hu jippretendi ligiet minnu ordnata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info