Referenza: Volum 42A (1958), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 142

Dettalji tas-Sentenza


Data
21/03/1958
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
PHILIP SAMMUT NE. vs ERSILIA ZAHRA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AMMINISTRAZZJONI - ART. 799 ET SEQ. TAL-KODICI CIVILI - DOKUMENTI U HWEJJEG TAL-WIRT - EZEKUTUR TESTAMENTARJU
Fil-Qosor
Talba ta' ezekutur testamentarju biex jigu lilu konsenjati d-dokumenti kollha li ghandhom x'jaqsmu mal-eredita', u li huma mehtiega biex hu jkun jista' jaqdi d-dmirijiet tieghu ta' ezekutur testamentarju, ghandha tigi ezaminata unikament bhala maghmula fil-kwalita' tieghu ta' ezekutur testamentarju,indipendentement minn kull dritt jew interess li hu jista' jkollu personalment fl-istess eredita'.Il-Kodici Taghna ma jaghmelx distinzjoni bejn ezekutur testamentarju semplici u ezekutur testamentarju rivestit bl-amministrazzjoni tal-assi ereditarju; imma ma jidherx li jista' jkun hemm dubju illi, skond is-sens u l-ispiritu tad-dispozizzjonijiet rilevanti tal-istess Kodici, u bhala punt ta' ligi, l-ezekutur testamentarju, anki jekk semplici, ghandu dritt jitlob il-pussess u jkollu access ghaldawk il-hwejjeg tal-eredita', partikularment dokumenti, li jkunu mehtiega biex hu jkun jista' jaqdid-dmirijiet tieghu. L-estensjoni, mbaghad u l-forma konkreta ta' dan id-dritt jiddependu mit-termini tat-testment li bih l-inkariku jkun gie moghti lill-ezekutur testamentarju, kombinati mad-dispozizzjonijiet tal-ligi taghna. Jekk l-ezekutur testamentarju gie nominat bil-fakoltajiet kollha necessarji biss, u ma gewx moghtija espressament funzjonijiet ohra straordinarji, ghandu jitqies li hu ghandu biss il-fakoltajiet li taghti l-ligi lill-funzjonarji simili. Dawn il-funzjonijiet huma indubbjament dawk tipici u essenzjali ta' kull ezekutur, inerenti fl-isem tieghu stess, li jezegwixxi u jikkura l-ezekuzzjoni tal-ahhar rieda tat-testatur, imfissra fit-testment; u ghalhekk, bhala tali, ghandu dritt li jkollu l-pussess tal-hwejjeg ereditarji li huma mehtiega biex hu jaqdi l-inkariku tieghu. Dan il-pussess mhux inkonciljabbli mad-drittijiet tal-eredi universali; u kwindi, jekk dawk il-hwejjeg ereditarji jkunu fil-pussess tal-eredi universali, dan ma jistghax jirrifjuta li jikkonsenjahom lill-ezekutur testamentarju fuq il-motiv illi b'hekk huwa jigi spossessat mill-oggetti tal-wirt.B'dan kollu, jixraq li jigu konciljat dan id-dritt tal-ezekutur testamentarju mad-drittijiet u l-interessi tal-eredi; u ghalhekk hu sewwa li l-Qorti taghti l-provvedimenti opportuni dwar liema oggettighandhom jigu konsenjati lill-ezekutur mill-eredi, ghal kemm zmien u taht liema modalitajiet; u danappuntu sabiex jigu konciljati d-drittijiet u l-interessi tal-wiehed u tal-iehor.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni