Reference: Volume 38C (1954), Part No. 4, Section , Page 828

Judgement Details


Date
20/03/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GIUSEPPE ZAHRA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 23 TAL-KODICI KRIMINALI - ART. 520 U 514 TAL-KODICI KRIMINALI, U ART. 61 TAL-KAP. 15 - NULLITA' - RINVIJU - TERMINU
Summary
Meta wiehed ikun gie liberat minn reat taht il-provvedimenti ta' l-art. 23 tal-Kodici Kriminali, u jikkommetti delitt iehor fiz-zmien preskrizzjoni, il-Qorti li ssibu hati tat-tieni reat tikkundannahta' dak it-tieni reat, u, jekk il-Qorti tkun ohra, tirrimettieh lil dik il-Qorti biex din, fi zmienjumejn, tiffissa l-gurnata ghas-smiegh tal-kawza dwar l-ewwel reat. Dan it-terminu ta' jumejn jibdajghaddi mhux minn meta l-process rinvijat jitqieghed quddiem il-Magistrat, imma minn meta l-processrinvijat imur fir-Registru tal-Qorti 'ad quam". Barra minn dan, it-terminu ta' jumejn huwa ghall-appuntament tal-kawza mill-Qorti "ad quam", u mhux ukoll ghas-smiegh tal-kawza. Dana, pero' ma hux terminu fatali; b'mod li, jekk ma jigux osservati dawn il-precetti, dan in-nuqqas ma jgibx ghall-annullament tal-procediment u ghall-konsegwenti inpunita' ta' l-artikolat li kiser l-obligazzjoni minnuassunta li ma jikkommettix reat iehor fiz-zmien preskrizzjonali ta' l-ewwel reat; salvu r-responsabilita', legali jew dipartimentali, ta' l-ufficjal li jkun ittraskura li jgib il-process quddiem il-Magistrat b'mod li jkun impossibbli l-appuntament tal-kawza fiz-zmien preskritt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info