Reference: Volume 38C (1954), Part No. 2, Section , Page 620

Judgement Details


Date
16/12/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIO MARIA DEBONO vs CARMELA LICARI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 901 U 902 TAL-KODICI CIVILI - CITAZZJONI - EREDITA' - KAWZALI - LEGITTIMA - RINUNZJA
Summary
Il-legittima tista' tintalab anki minn dak li jkun nominat eredi, pero' wara li jkun irrinunzja ghall-eredita'. Nejn ma jiswa li fil-permessi tac-citazzjoni jinghad li l-attur ma jridx joqghod ghad-dispozizzjoni testamentarja billi jaghzel li jiehu l-kwota lilu rizervata mill-ligi, ghax ir-rinunzjaghall-wirt ma tistax tkun prezunta, u tista' ssir biss b'dikjarazzjoni formali prezentata fir-Registru tal-Qorti ta' Gurisdizzjoni Volontarja fil-Gzira fejn id-decujus kien joqghod fiz-zmien tal-mewttieghu. Il-ligi hija kategorika, u ma tammettix, ghalhekk, ekwipallenza. Konsegwentement, fin-nuqqas ta' rinunzja ghall-eredita' bil-forma legali, l-azzjoni ta' l-attur li jitlob l-assenjazzjoni tal-legittima lilu talvolta kompetenti fuq l-eredita' in kwistjoni hija intempestiva. U intempestiviwkoll huma d-domandi l-ohra dedotti fl-istess citazzjoni li ghandhom bhala kawzali l-likwidazzjoni uassenjazzjoni tal-legittima; ghaliex, jekk il-kawzali ma hix sostenibili, dawk id-domanda l-ohra jsegwu l-istess xorti; u kieku dawk id-domandi kellhom jibqghu, l-azzjoni tigi jkollha kawzali gdida udiversa, kontra l-principju procedurali li l-kawzali, element sostanzjali ta' l-azzjoni, ma tistaxtitbiddel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info