Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 557

Judgement Details


Date
17/02/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
DOLORES ZAMMIT vs GIO MARIA ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RIKONCILJAZZJONI - SEPERAZZJONI PERSONALI
Summary
Huwa maghrfu illi, biex jista` jinghad li saret rikonciljazjoni bejn il-mizzewgin, hemm bzonn illi dawn ikunu jridu, u juru bil-fatti li jridu, jirrikostruwixxu l-hajja konjugali u jirrikomponu dik il-komuanza ta` affetti, sentimenti u nteressi, li tikkostitwixxi l-essenza ta` dik il-hajja; u ghalhekk ma ghandux jitqies bhala rikonciljazzjoni l-fatt tas-semplicjunjoni tal-mizzewgin, meta jkun segwit minn dissidji u minn firda ohra. Iz-zmien li l-mizzewgin ikunu qaghdu flimkien qabel ma regghu nfirdu ma ghandux importanza deciziva; u r-rikonciljazzjoni bhala rinunzja ta` drittijiet, ma ghandiex tigi prezunta; u f'kaz ta` dubju ghandha tigi skartat, jew, fl-aghar ipotesi, gahndu jiftiehem likien hemm biss tentattiv ta` rikonciljazzjoni. Xejn ma jiswa lil-mizzewgin ikollhom relazzjonijiet intimi fiz-zmien li jkun regghu marru flimkien; ghaliex jibqa` dejjem lim a jkunx hemm hemm l-intezjoni serja li jergghu jirristabbixxu l-konvivenza konjugali fil-paci u fil-konkordaja, li huma l-essenza tar-rikonciljazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info