Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section , Page 646

Judgement Details


Date
27/05/1957
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
VICTOR TONNA BARTHET NE. vs RONALD PACE NE. ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AGENT TAL-VAPUR - DANNI - NOLEGG
Summary
Jekk fil-kuntratt tan-nolegg in-noleggjatur jikkuntratta f'ismu, huwa responsabbli personalment ghall-obligazzjonijiet derivanti minn dak il-kuntratt; u ma jistghax dak in-noleggjatur jirripudja dik ir-responsabilita' billi jallega li hu kien qighed jagixxi bhala agent ta' ditta ohra. U hu risaputilli n-nolegg jista' jsir mhux biss minn sid il-vapur, imma anki, per via ta' subnolegg, mill-istessnoleggjatur. Wiehed mill-obligi tan-noleggjant hu dak li jghabbi puntwalment fil-gurnata mifthema;u xejn ma tiswa l-allegazzjoni li, qabel ma huwa ghabba, il-vapur kien iltaqa' ma' maltemp u baharqawwi, ma' dawk li huma "perils of the sea", jekk jirrizulta illi, anki minghajr dawk l-infortunji,il-vapur kien jasal tard fil-port tal-karikazzjoni. Lanqas ma tiswa l-allegazzjoni illi r-ritard fil-karikazzjoni ma kienx konsiderevoli; ghax fl-operazzjonijiet marittimi kollha l-ispeditezza hija tal-akbar importanza, u anki ritard zghir jista' jitlef l-iskop u r-raguni tal-vjagg. Il-kwistjoni tar-ritard, kbir jew zghir, tidhol fil-gudizzju tal-likwidazzjoni tad-danni, u mhux f'dak dirett ghad-deklaratorju tar-responsabilita' tad-danni kagunati bir-ritard.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info