Referenza: Volum 41C (1957), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 382

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/05/1957
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
EMMANUELE VELLA vs RAFFAELE BARBARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL - ART. 4, 5 (H), U 37 (2) TAL-KODICI TAL-KUMMERC - ART. 779 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ATT TA' KUMMERC - BEJGH U XIRI TA' BINI - KOMPETENZA - KUMMERCJANT - PROCEDURA
Fil-Qosor
Min jinnegozja fix-xiri u bejgh ta' bini bi spekulazzjoni kummercjali jaghmel att ta' kummerc; u meta jiehu bicca art bil-hsieb li in segwitu jerga' jikkoncediha bicca bicca bic-cens, u dan ikun ix-xoghol tieghu, u b'dan ix-xoghol huwa jghix, ghandu jitqies bhala kummercjant, u kull azzjoni li titnissel minn operazzjoni simili taqa' fil-kompetenza tal-Qorti tal-Kummerc. Xejn ma jiswa li dik l-azzjoni kontra tieghu tkun konsegwenza ta' kawza ohra quddiem il-Qorti Civili fejn huwa ma jkunx ikkontesta n-natura civili ta' l-operazzjoni; u ghalhekk lanqas ma tiswa l-allegazzjoni li b'hekk huwa gie accetta l-gurisdizzjoni tal-Qorti Civili; ghax, apparti milli huwa jista' f'din il-kawza jissolleva kull eccezzjoni li jidhirlu opportuna u li ma jkunx issolleva fil-kawza l-ohra, basta valida u legali, hu fatt li l-kompetenza "ratione materiae" hi ta' ordni publiku, u l-Qorti tista', anzi ghandhad-dover, tissolleva l-eccezzjoni ta' l-inkompetenza "ratione materie" anki "ex officio". Jekk imbaghad il-Qorti tkun iddikjarat ruhha inkompetenti "ratione ma teriae", il-ligi tistabillixxi procedura specjali li ghandha tigi segwita, fis-sens illi, qabel ma l-kawza tigi mressqa quddiem Qorti ohra,ghandha tigi, b'rikors, adita l-Qorti ta' l-Appell tal-Maesta' Taghha r-Regina, biex din tistabbilixxi definittivament liema hija l-Qorti kompetenti, biex tiehu konjizzjoni tal-kawza. U billi r-regoli tal-procedura huma ta' ordni publiku, l-inosservanza taghhom iggib is-sanzjoni tan-nullita'; u ghaldaqstant, jekk din il-procedura specjali tigi injorata, u minflok isir appell mid-decizjoni ta' l-inkompetenza b'mod divers minn dak hekk stabbilit, dak l-appell huwa irritu u null, u ma jistax jigiattiz.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni