Referenza: Volum 41C (1957), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 627

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/03/1957
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Partijiet
HENRY PACE ET NE. vs ANTONIO PORTANIER ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AZZJONI PAOLIANA JEW REVOKATORJA - LOKAZZJONI - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Fil-Qosor
Il-kondizzjonijiet li jridu jirrikorru ghall-ammissibilita' tal-azzjoni pawljana jew revokatorja huma tnejn; l-att ghandu jkun ta' pregudizzju lill-kredituri u jrid ikun gie maghmul bi frode. Biex l-att ikun ta' pregudizzju lill-kredituri, jehtieg li jikkonkorru tliet rekwiziti; li d-debitur ikun insolvibbli; li l-insolvibilita' tkun tirrizulta, almenu in parti, mill-att impunjat, jigifieri li l-att ikun ikkawza jew aggrava l-insolvenza tad-debitur, billi jkun iddiminwixxa l-patrimonju tieghu;u fl-ahharnett illi l-kreditu li minhabba fih l-att jigi mpunjat ikun ta' data anterjuri ghall-att.In kwantu ghat-tieni element, il-frode hi dejjem necessarja fid-debitur; u hija necessarja wkoll fit-terz meta dan ikun ittratta mad-debitur b'titolu oneruz. Fil-kaz prezenti, l-Ewwel Qorti laqghetit-talba ghar-revoka ta' lokazzjoni maghmula mid-debitur tal-attur lil terza persuna, ghax irriteniet li kienu jirrikorru l-elementi kollha tal-azzjoni revokatorja, izda l-Qorti tal-Appell sabet li ma kienx jirrikorri l-element tal-pregudizzju tal-kreditur attur f'dik il-lokazzjoni, u ghalhekk irrevokat is-sentenza tal-Ewwel Qorti. Pero', billi l-kwistjoni giet ikkjarata fl-istadju tal-appell, mentri l-provi fl-ewwel istanza kienu jiggustifikaw l-azzjoni, ghamlet temperament fil-kap tal-ispejjez.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni