Reference: Volume 32A (1945), Part No. 1, Section , Page 178

Judgement Details


Date
26/02/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GANADO E., CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE AXIAK vs ANTONIO AXIAK ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 381 TA' L-ORDINANZA VII TA' L-1868 - INTERPRETAZZJONI - META HI PERMESSA - TESTAMENT
Summary
F'materja ta' interpretazzjoni testamentarja, meta d-dispozizzjoni hija cara, ghandha tircievi l-ezekuzzjoni taghha bhala ligi li t-testatur ried jimponi, u mhux permess li ssir interpretazzjoni tal-volonta tat-testatur hlief meta l-kliem minnu uzat ikunu certament kuntrarju ghall-volonta' tieghu.L-intenzjoni tat-testatur ghandha tingibed mid-dispozizzjoni ta' l-istess testament, konfrontati anki mad-dispozizzjoni ta' testmenti ohra tieghu, precedenti jew sussegwenti, u mhux minn materja estranea ghat-testment. U hemm bzonn li jkun hemm motivi tajba biex wiehed jirritjeni li l-kliem uzatimit-testatur kienu ntizi minnu f'sens divers mis-sens taghhom naturali. Il-fatt li ghal certu zmien, anki twil, il-werrieta ma tharrkux biex jichdu l-pretensjoni ta' wiehed minnhom, ghax hadu zball,jew kienu taht impressjoni hazina, ma jbiddelx il-kliem tat-testament. Fil-kaz gie rite, kuntrarjament ghal dak li kienet qatghet l-Ewwel Qorti, li ma kienx hemm dik l-ambigwita' mehtiega biex taghtilok ghall-interpretazzjoni tat-testament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info