Reference: Volume 43D (1959), Part No. 3, Section , Page 858

Judgement Details


Date
11/06/1959
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO FARRUGIA vs ANNETTA GALEA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ANIMUS NOVANDI" - ART. 1222(B), 1224(2), U 1226 TAL-KAP. 23 - DELEGAZZJONI - NOVAZZJONI
Summary
Biex ikun hemm novazzjoni bid-dbiddil tad-debitur, jehtieg li d-debitur il-gdid jigi mqieghed f'lokil-qadim, u dan jigi mehlus mill-kreditur. It-tismija wehedha, maghmula mid-debitur, ta' persuna lighandha thallas minfloku, ma ggibx novazzjoni; imma hu indispensabbli l-kunsens tal-kreditur, biextigi operata n-novazzjoni; u d-delegazzjoni li biha d-debitur jaghti lill-kreditur tieghu debitur iehor li jintrabat lejn il-kreditur ma ggibx novazzjoni, jekk il-kreditur ma jkunx iddikjara espressament il-volonta' tieghu li jehles lid-debitur li jkun ghamel id-delegazzjoni. L-"animus novandi" ghandu jirrizulta car mill-att stess, u mhux lecitu li wiehed jargwieh minn prezunzjonijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info