Referenza: Volum 43D (1959), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 813

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/11/1959
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Partijiet
JOSEPH MIFSUD BONNICI, M.B.E. NE. vs AVV. DR. GEORGE DEGAETANO ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 743(A) U 743 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DOMICILJU - EMIGRAZZJONI - EZEKUZZJONI TAS-SENTENZA - GURISDIZZJONI - KOMPETENZA - PROCEDURA
Fil-Qosor
L-eccezzjoni tal-inkompetenza tal-Qorti tista' tinghata, fost kazijiet ohra, meta l-Qorti ma jkollhiex gurisdizzjoni tiehu konjizzjoni tal-kawza ghax din ma tkunx ta' gurisdizzjoni tal-Qrati ta' dawnil-Gzejjer. Il-Qrati ta' dawn il-Gzejjer ghandhom, minghajr distinzjoni jew privilegg, gurisdizzjoni biex jisimghu u jiddecidu l-kawzi kollha li jirrigwardaw, fost ohrajn, il-persuni li huma sudditital-Maesta' Taghha r-Regina, mit-twelid jew naturalizzati maltin, sakemm ma jkunux iffurmaw id-domicilju taghhom band'ohra, u kull persuna ghal kull obligazzjoni li tkun ikkuntrattat ma' sudditu tal-Maesta' Taghha r-Regina, meta s-sentenza tkun tista' tigi ezegwita f'dawn il-Gzejjer. Kwantu ghad-domicilju, mhux bizzejjed li wiehed ikun siefer, anki flimkien mal-familja tieghu, biex jista' jinghadli hu biddel id-domicilju tieghu; billi hu maghruf illi mhux bizzejjed il-qaghad twill f'pajjiz barrani, ghal motivi ta' kummerc jew xoghol, anki jekk ikun ha mieghu il-familja, imma jehtieg li jirrizulta bi provi precizi u konkludenti li hu ma ghandu ebda ntenzjoni li jirritorna. Jekk mbghad huwajkun siefer bhala emigrant, ghandu jitqies li siefer bl-intenzjoni li jibqa' fil-pajjiz fejn emigra. Kwantu ghall-ezekuzzjoni tas-sentenza, din timporta n-necessita' tal-accertament fil-principju tal-kawza, jekk u meta l-individwu jew persuna azzjonata tkun assenti, li jkunu jezistu f'dawn il-Gzejjer beni jew sustanzi li fuqhom is-sentenza tkun tista' tigi ezegwita. Il-fatt li dik il-persuna tkun qeghdha tircievi pensjoni mill-Gvern ta' Malta ma jimpurtax li hija ghandha beni jew sustanzi lifuqhom tista' tigi ezegwita s-sentenza, u ghalhekk dan il-fatt ma jirrendiehx suggett ghall-gurisdizzjoni tal-Qrati ta' dawn il-Gzejjer.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni