Reference: Volume 32A (1945), Part No. 1, Section , Page 163

Judgement Details


Date
16/02/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM
Parties
LORENZO BUTTIGIEG vs HENRY HIRST NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 838, 1138, 1139, 1104 U 1145 TA' L-ORDINANZA VIII TA' L-1868 - BEJGH - DANNI - DIFFORMITA' TA' L-OGGETT MAL-KWALITA' MIFTEHMA - IMPJEGATI TAL-GVERN - KAP TA' DIPARTIMENT - KOLPA AKWILJANA UKOLPA KONTRATTWALI - KURUNA - PROFESSJONISTA - RIZOLUZZJONI TAL-KUNTRATT - VIZZJU REDIBITORJU - ZBALL
Summary
Il-vizzju redibiforju huwa dak id-difett li jirrendi l-oggett tal-bejgh mhux tajjeb ghall-uzu tieghu, jew li jnaqqas talment il-valur tieghu illi, kieku kien jaf bih, ma kienx jixtri. Jekk l-oggett ma jkunx konformi ghall-ftehim ma hemmx vizzji redibitorju, imma jkun il-kaz ta' inadempjenza tal-kuntratt, li ma ghandha x'taqsam xejn mal-garanzija tal-vizzji redibitorju. Il-kumpratur ghandu drittjitlob ir-rizoluzzjoni tal-kuntratt meta l-oggett ma jkunx konformi ghall-ftehim, avvolja jkun ircieva l-oggett tal-bejgh, sakemm ma jkunx tilef dan id-dritt bil-fatt tieghu stess. L-Izball skuzabbliminhabba nuqqas ta' htija jezenta lill-venditur mir-responsabilita' tad-danni meta dawn ikunu gejjin minn kolpa kontratturali, u mhux meta jkunu dannu minn kolpa akwiljana. Meta l-kolpa tkun akwiljana, il-Gvern huwa ezenti mir-responsabilita' tad-danni sakemm ma tigix pruvata il-"culpa in eligendo" fl-ghazla ta' l-impjegati tieghu: imma meta l-kolpa tkun kontratturali, il-kap tad-Dipartiment lighamel il-kuntratt u jkun inadempjenti fih, huwa responsabbli anki ghal fatti jew zbalji ta' l-impjegati tieghu. Il-htija, biex taghti lok ghad-danni, trid tkun provata, u trid tigi pruvata minn minjallegaha: u ma hemmx lok ghal dina r-responsabbilita' jekk, avvolja ttiehed zball, dan ittiehed wara li giet uzata d-diligenza tal-"bonus pater familias". Il-professjonista li jiehu zball fil-gudizzju tieghu ma jirrispondix ghad-danni jekk l-izball ma jkunx grossolan, u jekk tkun giet minnu adoperata d-diligenza ordinarja li trid il-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info