Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section 1, Page 399

Judgement Details


Date
07/12/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
FRANCIS SALIBA vs STANLEY ISLES
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - APPELL - BOARD TAL-KERA - FAMILJA - LOKAZZJONI
Summary
Fil-kaz ta' talba tal-lokatur ghar-ripreza ta' pussess tal-fond mikri lill-inkwilin li jkollu jghixumieghu lil nies il-mara tieghu, u dawn kienu mieghu sa mill-bidu tal-kirja u baqghu joqghodu mieghu, dawn in-nies ghandhom jinghaddu wkoll ghall finijiet tas-"suitability" tal-fond offert lil dak l-inkwilin bhala "alternative accomodation". Ghax il-kelma "familja" giet fil-ligi uzata fis-sens ordinarju taghha skond is-sistema legali tal-pajjiz, la darba ma hemm xejn fil-ligi li jirrestringi dakis-sens; u fis-sistema legali tal-pajjiz il-familja tikkomprendi dak il-kumpless ta' persuni li humakongunti permezz tad-demm, u kwindi tant l-anjati kemm il-konjati, u l-qraba li jkunu jghixu mal-inkwilin bhala unita' wahda. Ladarba l-Board tal-Kera jkun interpreta sewwa l-ligi, u l-Qorti tal-Appell taqbel mieghu, din l-ahhar imsemmija Qorti ma tidholx fil-meritu tal-apprezzament tal-fatti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info