Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section 2, Page 491

Judgement Details


Date
06/02/1956
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
EDWARD VELLA ZARB NE vs ERIK W. GOLLCHER NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AGENT TAL-VAPUR - DANNI - KLAWSOLA "TO NOTIF" - KLAWSOLISTAMPATI U KLAWOLI MANOSKRTTI JEW DATTILOGRAFATI - MANIFEST TAL-VAPUR ("SHIP'S MANIFEST") - POLZA TA` KARIKU - UZU LOKALI
Summary
F'mankanza ta` patt specali, il-kaptan mhux obligat jinnotifika l-wasla tal-vapur lill-konsenjaturatal-merkanzija; imma meta l-polza tal-kariku kun tikkontjeni l-klawsola li l-parti ghandha tigi notifikata, ikun hemm obligazzjoni kontrattwali mposta fuq l-armatur li jinnotifika l-persuna ndikata. Il-klawsoli manoskritti fil-polza tal-kariku, u dawk dattilografati, jipprecvedu fuq il-klawsoli stampati. Ghaldaqstant, jekk fil-polza tal-kariku jkun hemm klawsola stampata li tezenta l-kaptan mill-obligu li jaghti avviz tal-wasla tal-vapur, imma jkun hemm ukoll klawsola dattilografa "to notify",minghajr l-aggunta "butno claim to attach for failrue to notif", allura ssehh l-obligazzjoni tal-armatur jew vetter, jew agent taghhom, li javza lid-destinatarju tal-merkanzija bil-wasla taghha. Delresto, jidher li hija konswetudini bejn l-agenti marttimi f'Malta li javzaw lir-ricevituri bil-waslatal-vapur, meta l-polza tal-kariku tkun tikkontjnei l-klawsola "to notify". Il-premess ifiser ilil-agent mhux obligat jinnotifika l-wasla tal-merkanzija, ammenolle` ma jkunx hemm (a) patt specjali,(b) uzu specjali, (c) jew prattika kuntrarja bejn il-partijiet. Il-klawsola "to notify" tikkostitwixxi appuntu dak il-patt specjali l ijitfa` fuq l-agent l-obligu lijaghti lid-destinatarju avviz tal-wasla tal-merkanzija. U l-agent tal-vapur ma jistx jehles mill-konsegwenzi tal-inadempiment ta` danl-obligu teighu billi jallega illi d-destinatarju kellu ghad-dispozizzjoni tieghu x-"ship's manifest".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info