Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section , Page 558

Judgement Details


Date
08/10/1956
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
EDWARD ARRIGO NE. vs NEG. CARMELO CARUANA NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AGENT TAL-VAPUR - GWARDJANI - KLAWSOLA "DELIVERY ON THE QUAY" - KONSENJA TA' MERKANZIJA - POLZA TAL-KARIKU - RAKKOMANDATARJU
Summary
Jekk skond il-polza tal-kariku l-merkanzija ghandha tigi konsenjata lid-destinatarju "from the ship's deck", imma l-kaptan ikollu l-fakolta' li jaghzel li jikkonsenja l-merkanzija fuq il-bankina, u fil-fatt huwa, permezz tal-agent tal-vapur ma tispiccax mal-iskarikazzjoni tal-merkanzija fuq il-bankina, ir-responsabbilta' tal-vapur ma tispiccax mal-iskarikazzjoni tal-merkanzija "at the ship's side", imma tibqa' sal-mument tal-konsenja lir-ricevitur; b'mod li, jekk f'dak il-mument jirrizulta xi nuqqas fil-merkanzija, il-vapur jibqa' responsabbli ghal dak in-nuqqas. Ma hix raguni ta' ezoneru tal-vapur minn dina r-responsabbilta' c-cirkustanza li minn mindu l-merkanzija thalli l-vapur tkun f'idejn l-agent; ghax l-agent hu l-mandatarju tal-vapur. Lanqas tista' teskludi dina r-responsabbilta'tal-vapur ic-cirkustanza, anki jekk pruvata, li, wara li l-agent ikun inkarika gwardjan tad-Dwana biex jghasses il-merkanzija, ikun gie adoperat gwardjan propost mir-ricevitur; ghax il-gwardjan iridjigi accettat mill-agent, u ma jigix nominat hu, u jibqa' responsabbli sal-konsenja effettiva.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info