Referenza: Volum 33E (1948), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 295

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/06/1948
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
GOUDER TANCRED
Partijiet
SALVATORE CAMILLERI vs STEFANO DEBONO PR. ET NE. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1435, 1436 U 1488 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - DANNI - TRADIZZJONI
Fil-Qosor
Meta, fl-okkazjoni ta' bejgh ta' haga mobili, il-venditur jaghti lix-xerrej fl-istess kuntratt il-kunsens tieghu biex jiehu pussess ta' l-ogett li jbieghlu b'dak il-kuntratt, it-tradizzjoni ta' l-oggett issir ma' l-istess kuntratt. Ghax it-tradizzjoni tikkonsisti fit-traslazzjoni fit-traslazzjoni tal-pussess, u skop taghha huwa l-immissjoni fil-pussess tal-kumpratur, sabiex dan ikun jista' jirrikava l-utilita' illi l-haga li akkwista ghandha tipprokuralu, sabiex ikun jista' jezercita d-dritt lijkun tah il-kuntratt tal-bejgh. Ghaldaqstant, jekk ix-xerrej ma jirtirax l-oggett li akkwista, u dan imbaghad jigi trasferit lil hadd iehor mill-venditur, mhux il-kaz li x-xerrej jitlob ir-rizoluzzjoni tal-bejgh minhabba nuqqas ta' konsenja ta' l-oggett, imma huwa kaz ta' danni. F'dan il-kaz lanqas hija applikabili d-dispozizzjoni tal-ligi li tghid li, trattandosi ta' bejgh ta' hwejjeg mobili,ix-xoljiment tal-bejgh isir "ipso jure", fl-interess tal-venditur, jekk ix-xerrej ma jmurx biex jirtira l-haga mibjugha qabel l-gheluq taz-zmien stipulat ghall-konsenja, jew jekk imur biex jiehu dik il-konsenja minghajr ma joffri fl-istess hin il-prezz, meta ma jkunx hemm zmien stabbilit ghall-hlastal-prezz; ghax dik id-dispozizzjoni tikkontempla l-kaz meta x-xerrej ma jkunx mar biex jiehu l-konsenja ta' l-oggett, mentri fil-kaz in kwistjoni l-konsenja hija ritenuta li diga' saret. Barra minndan, dik id-dispozizzjoni ma hix applikabili meta l-prezz ikun diga' mhallas, bhal ma kien fil-kaz prezenti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni