Reference: Volume 33E (1947), Part No. 3, Section , Page 476

Judgement Details


Date
09/10/1947
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
GUIDO ABELA PR. ET NE. vs JOSEPH MUSCAT ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1173 82 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - KLAWSOLA "AS SOON AS POSSIBLE" - KLAWSOLA "SUBJECT TO ANY CONTINGENCY BEYOND CONTROL OF SELLERS"
Summary
Il-klawsola "as soon as possible" fil-bejgh anki biz-zieda tal-klawsola l-ohra "subject to any contingency beyond control of the sellers", ma tfissirx illi x-xerrej huwa marbut indefinitivament ghal kwalunkwe zmien, twil kemm ikun twil, izda timporta l-fissazzjoni ta' dak it-terminu li jkun sufficjenti u ragjonevoli biex skond ic-cirkustanzi l-venditur, u d-ditta li ghandha tibghat il-merkanzija,ikunu jistghu jadempixxu l-obligazzjoni kuntrattata max-xerrej. Imma billi dak it-terminu mhux precizat, tehtieg dejjem il-kostituzzjoni: tad-debitur ta' l-obligazzjoni "in mora" b'att gudizzjarju, uxejn ma jiswew il-protesti bil-fomm jew b'ittra privata. Meta dik il-kostituzzjoni "in mora" tkunsaret, il-Qorti ghandha tara jekk kienx hemm zmien bizzejjed ghall-ezekuzzjoni ta' l-obligazzjoni, biex imbaghad tiddecidi jekk il-parti l-ohra kellhiex dritt tinhall mill-ftehim.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info