Referenza: Volum 33E (1949), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 391

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/06/1949
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CAMILLERI ALBERT V.
Partijiet
CARMELO ZARB vs ARTHUR GATT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"THIRD PARTY RISKS" - ART. 10 TA' L-ORDINANZA XXXVI TA' L-1939 - ASSIKURAZZJONI - DANNI - KJAMATA FIL-KAWZA - KOLLIZJONI
Fil-Qosor
Ir-responsabilita' tal-membri tal-publiku versu membri ohra tal-publiku ghal danni u offizi kagunatiminn accidenti, u li jitnisslu huma l-konsegwenza ta' l-arti jew professjoni li bniedem ikun qieghed isegwi, hija l-lum normalment assunta mill-assikuraturi. Imma l-polza ta' l-assikurazzjoni hija kuntratt bejn il-partijiet, u tindika c-cirkustanzi li fihom l-indennita' hija koncessa jew moghtija.L-assikurat, ghalkemm protett mill-assikurazzjoni, ghandu joqghod attent hafna, u ma ghandux ikunvolontarjament u arriskjament trakurat. Sakemm l-asskurat ma jkunx gie mfittex mid-danneggjat, jewma jkunx gie ritenut responsabili ghad-danni, il-kumpannija assikuratrici. Huwa minnu li skond il-gurisprudenza taghna, is-sid ta' karozza tal-mutur qatt ma ge ritenut responsabbli ghad-danni kagunatui mid-driver jekk ma tigix pruvata fih "culpa in eligendo"; izda l-lum, li l-assikurazzjoni ghal "third party risks" saret obligatorja, dahlet obligazzjoni gdida meta l-ligi tghid li hadd ma jista' juza karrozza, jew igieghel jew jippermetti lil persuna ohrajn juzaw karrozza, jekk ma jkunx hemm relativament ghad-driver, polza ta' l-assikurazzjoni ghat-"third partu risks". Imma meta l-persuna danneggjata setghet tkun taf li d-driver li kkagunalha l-hsara ma kienx kopert b'dik il-polza assikuratrici, ma jistax jagixxi direttament kontra l-kumpannija ta' l-assikurazzjoni: imma huwa dmir tieghuli l-ewwel ifittex lill-assikurat, salvo li dan imbaghad jghajjat, jekk irid, il-kumpanija assikuratrici li ghandu l-kuntratt maghha. Lanqas ma jista' jissewwa dan id-difett bir-rimedju tal-kjamata ta' l-assikurat fil-kawza : il-ghaliex la d-danneggjat kien jaf minn qabel li l-kuntratt ta' l-assikurazzjoni kien bejn il-kumpanija assikuratrici u sid il-karozza, huwa kien imissu fittex lil sid il-karozza mill-ewwel ; billi skond l-ahjar gurisprudenza taghna mhux lecitu li ssir is-sejha fil-kawzata' persuna li kellha u setghet tigi msejha mill-bidu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni