Reference: Volume 33F (1948), Part No. 4, Section , Page 708

Judgement Details


Date
14/06/1948
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs EDWARD CAMILLERI (*)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 4 TAL-KODICI KRIMINALI - ATTORNEY GENERAL - AZZJONI KRIMINALI - RINUNZJA
Summary
Jekk il-Prosekuzzjoni tirrinunzja ghall-appell minnha maghmul minn sentenza tal-Qorti tal-Magistrati, dik ir-rinunzja tiswa avvolja ma tkunx giet accetteta mill-imputat. Din l-accettazzjoni hija mehtiega fil-kaz ta' rinunzja ghal kwerela fi proceduri ad istanza privata. L-azzjoni kriminali tappartjeni lill-Gvern, u ghalhekk l-Attorney General jista' jirrinunzja ghall-azzjoni kriminali in kwantubiss li l-Gvern ma jkunx irid imexxiha. Ghaldaqstant ir-rinunzja ta' l-Attorney General ghall-azzjoni kriminali tiswa biss meta tkun giet awtorizzata mill-Gvern; u r-rinunzja maghmula mill-Attorney General tista' tigi minnu ritirata. Dan pero' jista' jsir kemm il-darba l-Qorti ma tkunx lahqet ippronunzjat ruhha fis-sens li tastjeni milli tiehu konjizzjoni tal-kawza stante dik ir-rinunzja; ghax jekk il-Qorti tkun lahqet ghamlet dak il-pronuncjament, dik ir-rinunzja ma tistax aktar tigi rtirata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info