Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section , Page 627

Judgement Details


Date
29/09/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
VINCENZA TURIGLIA vs MANWEL CALLEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ANIMUS CONSULENDI" - INGURJA - PIENA - VERITA' TAL-FATTI
Summary
Min jassumi l-prova tal-verita` tal-fatti ngurijuzi minnu attribwiti lil hadd iehor, ghandu jipprovadawk il-fatti fl-estensjoni taghhom kollha kif huwa jkun atribwihom. U ma jistax jiskrimna ruhu bili jghid li huwa rriferixxa dak li sama` u li kien emmen dak li sama`;ghax min jassumi dik il-provatal-verita` tal-fatti jpoggi ruhu fil-pozizzjoni ta` akkuzatur privat; umhux bizzejjed l-istat subbjettiv teighu, imma hemm bzonn il-prova certa tal-verita` obbjettiva ta` l-imputazzjonijiet li jkun ghamel lill-kwerelant. Mhix accettabili l-eccezzjoni ta` l-"animus consulendi" meta c-cirkustanzi tal-kaz juru li l-kwerelant agixxa mhux b'semplici sens ta` ftuh il-ghajnejn, bil-prudenza u moderazzjoni, uminghajr ma jidhol f'dettalji; u dippju jghid li hu cert lminhom u intant ma jippruvahoms. Jekk il-prova tal-verita` tal-fatti ma tirnexxix, il-piena kontra l-kwerelat ghandha tkun akbar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info