Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section , Page 591

Judgement Details


Date
24/02/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs SPIRU QUINTANO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"BIS IN IDEM" - ART. 521 TAL-KODICI KRIMINALI - REKWIZIZZJONI
Summary
Wara sentenza li tkun illeberatu, l-imputat ma jistax jerga` jigi mharrek ghall-istess fatt. Jekk wiehed jigi mharrek talli naqas li jikkonsenja lll-Housing Commissioner ic-cwievet ta` dar rekwizizzjonata, ujigi liberat min dik l-mputazzjoni, ma jistac jingieb mill-gdid quddiem il-Qorti ghall-istess fatt fuq is-semplici motiv li huwa rega` naqas li jikkonsenja dawk ic-cwievet b'ordni gdid ta` rekwizizjzoni, jekk ic-cirkustanzi jkunu baqghu xorta wahda kif kienu meta saret l-ewwel kawza, ul-motivi li fuqhom kienet bazata l-liberazzjoni teighu jkunu baqghu l-istess ukoll. Is-sempici differenzabejn id-data tar-rekwizizzjoni l-gdida u d-data tar-rekwizzjoni ta` qabel ma twaqqax il-principju tal-"bis in idem". u ghalehkk, fil-kaz prezenti, get akkolta l-eccezzjoni tan-"non bis in idem", u l-imputat gie liberat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info