Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section , Page 583

Judgement Details


Date
27/01/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs DR FREDERICK MAEMPEL, M.D.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIPARTIMENT TAL-GVERN - REKWIZIZZJONI - TISWIJIET TAL-FOND REKWIZIZZJONAT
Summary
Il-fatt li fond ikun rekwizizzjonat ma jfisserx necessarjament illi t-tiswijiet mehtiega f'dak il-fond jinkombu lill-awtorita` rekwizizzjonanti in forza tar-rekwizizzjoni "sic et simpliciter". Dan huwa minnu f'kazijiet eccezzjonali; imma meta si tratta min tiswijiet li s-sid huwa dejjem tenut li jaghmel, apparti r-rekwizizzjoni u ndipendentement minnha, stante l-obligu teighu bhala sid taht il-ligijiet in materja, allura s-sid ma jistax jirriversa dan l-obligu fuq l-awtorita rekwizizzjonanti.Izda jekk l-awtorita` rekwizizzjonanti tkun assumiet l-obligu li taghmel hija dawk it-tiswijiet fil-fond, sid il-fond ma hux aktar responsabili li jaghmilhom, avvolja r-regola hija illi ftehim li jsirbejn persuna obigata li taghmel xi tiswijiet u ohra ma jistax inehhi r-responsabiilita` ta` l-ewwelwahda quddiem il-Gvern, u tant anqas quddiem il-ligi, gahx fi ftehim simili l-Gvern huwa terza persuna. Ghax f'kaz ta` assunzjoni ta` dan l-obligu da parti ta` l-awtorita` rekwizizzjonanti l-Gvern ma huxejn affattu terza persuna, imma assuma dak l-obligu huwa stess. Huwa veru li kull Dipartimenttal-Gvern ghandu mansjonijiet partikulari; imma kull dipartiemnt hu parti min personalita` unika, dik cjoe` tal-Gvern; u jkun anti-guridiku lil-Gvern ifittex kriminalment lil hadd iehor ghall-esekuzzjoni ta` obligu li assuma hu stess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info