Reference: Volume 45D (1961), Part No. 4, Section 2, Page 929

Judgement Details


Date
08/04/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs SAVIOUR BILOCCA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 391 TAL-KOICI KRIMINALI - LOGHOB TA' L-AZZARD U TA' INTERESS - PROVA
Summary
Il-ligi tistabbilixxi prezunzjoni fis-sens li l-oggetti tal-loghob tal-azzard u tal-interess li tkun sabet il-Pulizija fil-perwizizzjoni li tkun ghamlet f'lokal suspett jitqiesu prova sufficjenti ta' zewg fatti; l-ewwel illi l-lokal kien qed jigi effittivament uzat ghal loghob tal-azzard u tal-interess; u t-tieni, illi l-persuni li nstabu prezenti fil-hin tal-prekwizizzjoni kienu qeghdin jilghabu loghob tal-azzard u tal-interess, non ostante li ebda loghob ma jkun sar fil-waqt li jkunu dahlu l-Pulizija. Din il-prezunzjoni hija "juris tantum", u ghalhekk valida "donec probetur contrarium"; imma, b'eccezzjoni ghall-principju generali dwar il-piz tal-prova, il-ligi rriversat l-oneri kuntrarja ghal din il-prezunzjoni fuq id-difiza. Jekk fuq imputazzjoni simili l-imputat ma jaghtix ix-xhieda tieghu biex juri li ma kienx ha parti fil-loghob, il-Qorti tista' minhabba dik il-prezunzjoni, anki tikkommenta, in vija ta' eccezzjoni, fuq il-fatt li l-imputat ma xehedtx ghad-diskariku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info