Referenza: Volum 45D (1961), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 814

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/05/1961
Qorti
OF COMMERCE
Ġudikatura
GOUDER TANCRED
Partijiet
VALHMOUR BORG NE. vs MAJOR ALFRED CALASCIONE, M.B.E. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"COLD STORES" - ART. 2201, 2002, U 1976 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - DEPOZITU - KLAWSOLA TA' EZONERU - LOKAZZJONI D'OPERA - MANDAT
Fil-Qosor
Min fil-waqt li jaccetta li jzomm fil-"cold stores" tieghu merkanzija biex tigi konservata fi stat tajjeb, jassumi espressament di fronti ghall-parti l-ohra li jzomm it-temperatur mehtiega ghal dik il-konservazzjon, u fil-fatt dik it-temperatura ma jzommhiex u l-merkanzija jigrilha l-hsara, huwa reponsabbli ghad-danni konsegwenti ghal din l-inadempjenza; u mir-responsabbilta' ghal dawn id-danni huwa ma jitghax jehles billi fl-ircevuta li huwa jirrilaxxja wara l-ftehim ikun hemm il-klawsola ta'ezoneru. Ghax il-ftehim jeskludi l-operazzjoni ta' dik il-klawsola. Imma anki minghajr dak il-ftehim, xorta wahda dik l-klawsola ma tiswiex; ghax hu jirrispondi ghad-danni la darba dawn ikunu grawb'xi att volontarju u konsapevoli tieghu li jammonta ghal dolo jew ghal dak il-grad ta; kolpa li l-ligi tirrikjedi fl-esekuzzjoni tal-obligazzjoni li hu assuma. Il-kuntratt li bih sid il-"cold stores"jassumi li jikkustodixxi u jikkonserva il-merkanzija fil-"cold stores" mhux kuntratt ta' mandat, ulanqas ta' semplici depozitu; imma huwa kuntratt ta' lokazzjoni d'opera. Verament stante li l-obligazzjoi tal-kustodja u konservazzjoni tal-merkanzija titiehed b'kumpens, id-distinzjoni bejn mandat udepozitu minn banda wahda u lokazzjoni d'opera mill-banda l-ohra ma ghandhiex importanza biex tiddetermina l-grad ta' diligenza li hu mehtieg fil-konservazzjoni tal-merkanzija;u tibqa dejjem li sid il-"cold stores" kien obbligat li jikkustodixxi u jikkonserva l-merkanzija b'dik id-diligenza teknikanormali li hi proprja ghal industrija tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni