Referenza: Volum 41D (1957), Parti Nru. 2, Taqsima 3, Paġna 892

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/02/1957
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
JOSEPH ZARB vs CARMELO AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPALT - APPROVAZZJONI TAL-OPERA - ART. 1440 U 1457 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - LOKAZZJONI D'OPERA - PRESKRIZZJONI - SUBAPPALT
Fil-Qosor
Avvolja l-appaltatur ikun fornixxa anki l-materjal, il-kuntratt ta' appalt jibqa' dejjem kuntratt ta' lokazzjoni d'opera, u ma jsirx kuntratt ta' bejgh; u f'materja ta' preskrizzjoni, li hi materja ta' indoli eccezzjonali, id-dispozizzjonijiet tal-ligi ma ghandhomx jigu nterpretati estensivament, uma jistghux jigu estizi minn kaz ghall-iehor. Ghaldaqstant, jekk l-appaltatur, zmien wara li tkun tlestiet l-opra, jigi azzjonat ghax l-opra tirrizulta li kienet difettuza u l-appalt ikun gie ezegwithazin, l-appaltatur ma jistax jinvoka kontra dik l-azzjoni l-preskrizzjoni ta' sentejn stabbilita mill-ligi favur ix-xerrej li jkun irid jitlob id-danni billi jirrifjuta l-haga mixtrija, jew jaghzelli jirceviha bi prezz anqas fuq stima ta' perit, fil-kaz li l-haga li l-venditur igib biex jikkunsinnahielu ma tkunx tal-kwalita' imwegheda, jew ma tkunx bhall-kampjun li fuqu jkun sar il-bejgh. Il-hlas tal-prezz tal-appalt, li l-appaltant jaghmel lill-appaltatur, ma jfisserx necessarjament approvazzjoni tax-xoghol. Jekk dak il-hlas ikun sar taht cirkustanzi li fihom l-appaltant ma setghax jinduna bid-difett fix-xoghol, ma jistax jinghad li dak il-hlas jekwivali ghal approvazzjoni tax-xoghol.U jekk stess kien hemm dik l-approvazzjoni, l-appaltant jista' dejjem jesperixxi d-drittijiet tieghu kontra l-appaltatur jekk kien hemm frode da parti ta' dan meta saret dik l-approvazzjoni. Jekk l-opra, li kienet oggett tal-appalt, giet ezegwita minn persuna ohra bhala subappaltatur, l-appaltaturjibqa' responsabbli lejn l-appaltant ghall-ezekuzzjoni tal-appalt, anki apparti mill-fatt li l-materjal hazin ikun fornieh hu. L-appaltatur hu obligat jezegwixxi l-opra mifthema skond is-sengha; u meta hu jissomministra anki l-materjal, dan ghandu jirrispondi ghall-konsegwenzi kollha skond il-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni