Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 201

Judgement Details


Date
25/05/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ANGELO CIANTAR vs CARMELO ATTARD ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Sentenza tal-Board tal-Kera li tiddecidi li l-intimat ghandu titolu legittimu ta' lokazzjoni fuq il-fond fil-kwistjoni, billi s-sid precedenti tal-fond kien akkonsenta li fil-post jidhol l-intimat minflok l-inkwilin precedenti li kien ser jitlaq il-post, tirrizolvi kwistjoni ta' dritt; u ghalhekk dik is-sentenza hija appellabbli. Jekk is-sid kien qal lill-inkwilin precedenti li seta' jaghmel li jrid mil-post, meta dan mar qallu li ser jitlaq il-post u jdahhal minfloku lil hadd iehor, implicitament huwa akkonsenta ghat-trasferiment tal-lokazzjoni favur l-inkwilin li dahal f'lok dak li kien hemm qabel, avvolja ma jkunx sar diskors fuq iz-zmien u l-ammont tal-kera. Fl-assenza ta' ftehim xort'ohra, ghandu jiftihem li kellu jibqa' l-ammont ta' kera li kien ihallas l-inkwilin precedenti; fil-waqt li z-zmien huwa prezunt mill-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info