Referenza: Volum 40A (1956), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 143

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/05/1956
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
CATERINA STELLINI vs ANTONIO GAMBIN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL - ART. 793 U 792 (1) (C) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - BOARD TAL-KERA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI - NULLITA' - SENTENZA
Fil-Qosor
Huwa veru li d-decizjonijiet jew ordnijiet moghtija mill-Board tal-Kera ghandhom ikunu firmati mic-Chairman u kontro-firmati mir-Registratur; imma n-nuqqas ta' kontro-firma tar-Registratur ma jgibx necessarjament ghan-nullita' tas-sentenza tal-Board li ma jkunx fiha dik il-kontrofirma. Ghax meta quddiem il-Qorti tal-Appell tingieb il-quddiem l-eccezzjoni tan-nullita' tas-sentenza appellata, dik l-eccezzjoni, hlief jekk tkun bazata fuq nuqqas ta' gurisdizzjoni, jew fuq nuqqas ta' citazzjoni, jewfuq illegittimita' tal-persuna, ma tigix milqugha, jekk fis-sustanza taghha s-sentenza tinsab li hija gusta. Ghaldaqstant, jekk in-nullita' eccepita hija nullita' li tirrigwarda l-forma tas-sentenzaappellata, bhal ma huwa n-nuqqas tal-kontrofirma tar-Registratur, ma tigix milqugha jekk is-sentenza tkun sostanzjalment gusta. U lanqas jista' jigi sostnut li dan id-difett jirrendi s-sentenza radikalment nulla u inezistenti, u li ghalhekk ma hemmx lok ghall-ezami jekk is-sentenza appellata hijiex fis-sustanza taghha gusta'; ghax dan hu difett konsistenti fi vjolazzjoni ta' forma mitluba mill-ligi, u meta hu hekk, is-sentenza mhix nulla, imma annullabbli. Ghaldaqstant, f'kaz simili, il-Qortital-Appell ghandha tghaddi ghall-ezami tas-sentenza; u jekk tkun soddisfatta li s-sentenza fis-sustanza taghha hija gusta, l-eccezzjoni tan-nullita' tas-sentenza appellata ma tkunx ammissibbli. Jekkis-sentenza tal-Bord tal-Kera tkun irrespingiet l-eccezzjoni li l-gudizzju mhux integru, dik is-sentenza ma tkunx qatghet ebda punt ta' ligi, jekk il-Board ikun ghamel biss apprezzament tal-provi biex wasal ghal dik il-konkluzjoni. Dan l-apprezzament mhux sindakabbli mill-Qorti tal-Appell, u ghalhekk dik is-sentenza, fuq dan il-punt mhix appellabbli, ghax ma giex rizolut biha ebda punt ta' ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni