Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section , Page 153

Judgement Details


Date
23/05/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMEL BAJADA ET. NE vs ALFRED SALOMONE O.B.E. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH - KLAWSOLA "C.I.F."
Summary
Fil-kaz ta' bejgh ta' merkanzija bil-klawsola "c.i.f.", hu bizzejjed maghruf illi l-ispedizzjoni tax-"shipping documents" lid-destinatarju tal-merkanzija, cjoe' tal-polza tal-kariku, u tal-polza tas-sigurta' u tal-"invoice", tikkompleta l-kosenja tal-merkanzija, b'mod li tikkrea minnufih fix-xerrejl-obligu li jhallas il-prezz. Il-venditur ghandu l-obligu li jikkonsenja l-merkanzija franka minn spejjez, sigurta' u not, u l-proprjeta' u r-riskji jigu trasferiti fuq il-kompratur mill-mument tal-karikazzjoni abbord tal-bastiment; u l-konsenja, ossija tradizzjoni, titqies li saret bil-konsenja tad-dokumenti ga msemmija. Wiehed mill-principji li jirregolaw il-materja ta' konsenja tal-merkanzijahu dak illi, meta x-xerrej jidhirlu li ma ghandux jaccetta l-merkanzija, ima din tkun baqhet f'idejh, u hu majkunx ha kura li jiddepzitaha, aktar u aktar jekk hu jkun zammha wara li tkun saret transizzjoni dwarha mal-bejjiegh hu ma jistghax jaghmel ebda reklam jekk mhux "re adhue integra". Ix-xerrej ma jistghax izomm f'idejh il-merkanzija li ma jkunx irid jaccetta u, wara li jkun ghadda z-zmien, jirrifjuta li jhallasha u jippretendi li jaghtiha lura lill-venditur, billi jallega li l-merkanzija kienet difettuza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info