Reference: Volume 43E (1959), Part No. 4, Section , Page 1092

Judgement Details


Date
27/06/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GARMELA GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CHILD" - ART.254 TAL-KODICI KRIMINALI - HABI TA' TWELID - TARBIJA
Summary
Il-ligi tikkontempla d-delitt ta' mara li tiled tarbija u tidfen bil-mohbi l-katavru taghha, jew taghmel minnha xort'ohra biex jfittex li tahbi t-twelid ta' dik it-tarbija. Taht il-kelma "tarbija" -"child" - ghandu jiftihem anki "feto", basta li jkun lahaq ha ghal kollox l-ghamla ta' bniedem, apparti dak li jigri lil dan il-"feto" wara li jkun inheba. U ma hemm ebda raguni biex wiehed jiddistingwi bejn katavru ta' tarbija li tkun twieldet hajja u katavru ta' tarbija li tkun twieldet mejta. Hu veru li l-habi tat-tarbija jrid ikun minn kulhadd in generali, u mhux minn xi individwu partikulari biss; u ma jridx ikun momentaneu; imma lanqas irid ikun finali u permanenti b'mod assolut. Kolloxjiddependi mic-cirkustanzi partikulari ta' kull kaz, biex minnhom issir l-indagni jekk l-imputata riedetx tahbi t-twelid tat-tarbija billi tiddisponi minnha segretament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info