Reference: Volume 43E (1959), Part No. 4, Section , Page 1087

Judgement Details


Date
27/06/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs THOMAS SAPIANO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 109(2) TAL-KODICI KRIMINALI - DENUNZJA - SIMULAZZJONI TA' REAT - SOKOR
Summary
Is-simulazzjoni ta' reat tista' tkun tant verbali jew diretta, kemm ukoll reali jew indiretta. Element intenzjonali tad-dritt hu li min jiddenunzja r-reat ikun jaf li reat ma kienx sar; u d-dottrinatghallem illi l-intenzjoni specifika rikjesta hi li wiehed ikun irid jinganna l-gustizzja. Biex l-imputat jigi skuzat minn dan ir-reat ghax kien fis-sakra, jehtieg li l-Qorti ikun soddisfatta li fil-waqt tad-denunzja hu ma kienx jaf x'qed jaghmel, jew ma kienx jaf li kien qieghed jaghmel haga li kienet hazina. Jekk id-denunzjant jiddenunzja reat li kien jaf li ma sarx, izda ma jaghmel xejn biexjohloq it-tracci ta' dak ir-reat, hu jkun hati biss ta' simulazzjoni verbali jew diretta. Biex ikunhati anki tal-forma tas-simulazzjoni reali jew indiretta, hemm bzonn li t-tracci tar-reat jigu minnu realment u materjalment kreati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info