Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 2, Page 272

Judgement Details


Date
30/04/1951
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
EMMANUELE MICALLEF NE. vs ALFRED TONNA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 63, 64 U 65 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - BEJGH - INSTITUR - SELF
Summary
Il-principal huwa responsabili ghall-ghemil ta' l-institur u ghall-obligazzjonijiet li dan jikkuntratta fil-limiti tal-kummerc jew tal-linja tal-kummerc li jkun gie mholli f'idejh. L-inkariku ta' l-institur ghandu jitqies bhala generali, jekk il-principal ma jkunx ipprezenta fil-Qorti tal-Kummerc nota li turi haga b'haga x'inhuma l-limiti kollha ghas-setghat moghtija minnu lill-institur, u ma jkunx ipprokura li dik in-nota tigi mwahhla fil-Borza tal-Kummerc u mahruga fil-Gazzetta tal-Gvern u f'gurnal iehor, jekk dak l-inkariku jista' jkun kummercjali. Sakemm il-principal ma jaghmelx dan, l-inkariku tieghu lill-institur quddiem it-terzi ghandu jkun kunsidrat bhala generali Ghalhekk il-principal, fin-nuqqas tal-formalita' fuq imsemmija, huwa responsabili ghall-prezz tal-merkanzija li l-institur ikun xtara bid-dejn ghan-negozju jew ghal linja tan-negozju tal-principal . Ghax fix-xiri bid-dejn u fid-dewmien ta' hlas ghal ftit zmien ma hemm xejn straordinarju ghall-institur. Anzi l-istess institur jista' validament jissellef flus bl-iskop espress li jservu ghan-negozju jew ghal linjatan-negozju tal-principal li minnu jkun inkarigat l-institur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info