Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 83

Judgement Details


Date
23/04/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., BORG GORG, CAMILLERI ALBERT V.
Parties
CARMELO CIANTAR vs ONOR. AVV. DR. GIUSEPPE M. CAMILLERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATTI "JURE GESTIONIS" - ATTI "JURE IMPERII" - GVERN - HOUSING COMMISSIONER - REKWIZIZZJONI
Summary
Fil-gurisprudenza hija komuni d-distinzjoni ta' zewg personalitajiet fil-Gvern - dik politika, ghaldawk l-atti li jaghmel "jure imperii"; u l-ohra guridika, ghall-atti minnu kompjuti "jure imperii".Rigward l-ewwel personalita' l-Gvern huwa superjuri ghar-rapporti ta' indoli gurdika privata, u fl-ezercizzju tal-poteri politici huwa insindakabili mill-Qorti u ezenti minn kwalunkwe responsabilita' civili; mentri in kwantu ghat-tieni personalita' l-Gvern jitqies bhala persuna privata, u huwa sottopost ghall-gurisdizzjoni tal-Qrati. Il-Qrati ma jistghux jiddiskutu l-opportunita' jew il-gustizzja ta' provvediment amministrattiv mehud mill-Gvern sakemm dak il-provvediment ikun ittiehed mill-awtorita' kompetenti u fil-forma dovuta. Anzi, meta l-privat jaghmel kuntratt mal-Gvern fl-orbita ta'l-amministrazzjoni, ghalkemm il-Gvern ikun obligat jirrispetta dak il-kuntratt; b'daqshekk pero' il-poter publiku ma jigix privat milli jaghti ordnijiet li jkunu mposti mill-ordni publiku "jure imperii",avvolja minhabba dawk l-ordnijiet il-kuntratt isir inattuabili. Il-provvediment li bih il-Housing Commissioner jalloka dar rekwizizzjonata lil xi persuna huwa appuntu wiehed minn dawn l-atti "jure mperii", li jisfuggu ghall-kritika tal-Qrati; u kif il-Housing Commissioner jista' jaghti dak il-provvediment, hekk ukoll jista' jirrevokah insindakabilment billi jalloka lil persuna ohra dik id-dar: b'mod li jekk l-ewwel allokatorju ta' dik id-dar jagixxi kontra l-Gvern biex il-Qorti jiddikjarawil-validita ta' l-ewwel provvediment u l-invalidita tat-tieni provvediment revokatorju, il-Qrati majistghux jaghtu widen ghat-talba tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info