Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 21

Judgement Details


Date
12/03/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
JOSEPH BARTOLO vs WISQ NOBBLI MARKIZ ALDO TESTAFERRATA BONICI AXIAQ ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"BUONA FEDE" - ART. 1683 (B) U 1684 (1) TAL-KODICI CIVILI - DRITT TA' PREFERENZA - LOKAZZJONI
Summary
Fil-kaz ta' kiri ta' immobli, il-ligi taghti dritt ta' preferenza lill-possessur jew detentur tal-parti ta' fuq ta' bini ghall-kiri gdid tal-parti ta' taht ta' dak il-bini, sew jekk din il-parti tkunta' sid il-kera tal-parti ta' fuq kemm jekk tkun ta' hadd iehor, u sew jekk ikollha bieb ghat-triq kemm jekk ma jkollhiex. Dan id-dritt ta' preferenza jista' jigi ezercitat anki wara li l-kiri gdid ikun ga miftiehem, u avvolja sid il-kera ma kienx jaf minn qabel li d-detentur jew possessur tal-parti ta' fuq ried jezercita dak id-dritt. Lanqas ma huwa ostakolu l-fatt li l-kerrej il-gdid tal-parti t'isfel ikun hadha b'kiri u jkun dahal fiha "in buona fede"; b'mod li anki wara li l-kerrej il-gdid ikun okkupa dik il-parti t'isfel b'kiri, il-kerrej tal-parti ta' fuq ghandu d-dritt li jgieghellil sid il-kera jinnotifikalu fil-mod li trid il-ligi l-kondizzjoijiet tal-kirja l-gdida ghall-finijiet ta' l-ezercizzju eventwali tad-dritt tal-preferenza fuq imsemmi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info