Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section 1, Page 344

Judgement Details


Date
16/12/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
AVUKAT DR. ANTONIO CARUANA vs VINCENT GALEA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1530 (1) TAL-KODICI CIVILI - PROVI - RETRATT KONVENZJONALI - SIMULAZZJONI
Summary
Bl-att tal-bejgh ta' stabili l-venditur jista' jzomm id-dritt li jiehu lura l-haga mibjugha, taht il-kondizzjonijiet imsemmijin mill-ligi. Imma dak id-dritt il-venditur jista' jzommu ghalieh. Ghaldaqstant, jekk wiehed jezercita d-dritt ta' retratt legali fuq il-fond mibjugh bir-rizerva tar-retrattkonvenzjonali, u mbaghad il-venditur jezercita r-retratt konvenzjonali hekk minnu mizmum, u l-ezercent tad-dritt tar-retratt legali jippretendi li l-venditur kien zamm dak id-dritt a favur ta' haddiehor li mhux il-venditur stess, u li ghalhekk kien hemm simulazzjoni meta nzamm dak id-dritt, dak liezercita r-retratt legali huwa ntitolat li jaghmel il-provi kollha permessi mill-ligi biex jipprovadik il-pretensjoni tieghu; u l-Qorti, limitatament ghal dik l-istess pretensjoni, ma ghandhiex tiddikjara inammissibbli dawk il-provi u tichadlu li jgibhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info