Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section , Page 217

Judgement Details


Date
06/06/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
CARMELA MERCIECA vs AVUKAT DR. GIOVANNI SCICLUNA NE. ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 326 TAL-KODICI CIVILI - ATT TAT-TWELID - EKWIPOLLENZA - KORREZZJONI - LEGITTIMAZZJONI "PER SUBSEQUENS MATRIMONIUM"
Summary
Il-ligi tghid li kull min jitlob li att korrett billi ssir fih xi wahda mill-annotazzjonijiet imsemmija mill-stss ligi ghandu jaghti lid-Direttur tar-Registru Publiku kopja awtentika ta' l-att publiku, tas-sentenza jew tad-digriet dwar l-adozzjoni, jew dwar id-dikjarazzjoni gudizzjarja tal-paternita' jew maternita', jew il-legittimazzjoni. Dan, pero' ma jfissirx li min irid it-tiswija ta' l-att tat-twelid ma jistax jadotta procedura ohra; ghax ma hemm xejn fil-ligi li jipprojbixxi, jew li jista' b'xi mod jigi nterpretat li jipprojbixxi, procedura ohra; u fin-nuqqas ta' dan id-divjiet, il-procedura "per equipollens" mhix nulla. Ghaldaqstant it-talba ta' min hu legittimat "per subsequens" biex l-att tat-twelid tieghu jigi orrett billi jsiru fih l-annotazzjonijiet opportuni, u biex jigi ordnat lid-direttur tar-registru Publiku jaghmel dawk l-annotazzjonijiet, ma ghandhiex tigi rejetta, ghalkemm mhix konformi mad-dispozizzjoni tal-ligi fuq citata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info