Reference: Volume 37A (1953), Part No. 1, Section 1, Page 183

Judgement Details


Date
15/05/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
EDWARD RIZZO NE. vs LT. COL. CHARLES E. DAWSON NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALEA - ART. 698 U 1036 TAL-KODICI CIVILI - EKWITA' - EZEKUZZJONI - KAZ FORTUWITU - KLAWSOLI STAMPATI - KUNTRATT - UZU
Summary
Meta c-cirkostanzi jizvolgi ruhhom b'mod li jiggravaw l-ezekuzzjoni ta' kuntratt, id-debitur ma jistax jinvoka dawk ic-cirkustanzi bhala kaz fortuwitu li jintitolah ghal kumpens barrani ghall-ezekuzzjoni tal-kuntratt, jekk dawk ic-cirkustanzi kienu prevedibili u evitabili minnu; ghax f'dan il-kaz il-kaz fortuwitu jkun "culpa determinatus", u ma jistghux il-konsegwenzi jigu riversati fuq il-kontraent l-iehor. L-uzu mhux opponibili f'materja ta' ezekuzzjoni ta' kuntratt, jekk il-pattijiet espliciti tal-kuntratt jidderogaw ghal dak l-uzu. U lanqas ma tista' tigi nvokata l-ekwita' mid-debitur lifl-ezekuzzjoni tal-kuntratt isib ruhu f'cirkustanzi li jirrendulu aktar gravuza dik l-ezekuzzjoni,meta l-pattijiet stipulati huma cari. Il klawsoli stampati f'kuntratt ghandhom jigu moghtija l-forza li ghandhom il-kliem taghhom mill-aspett guridiku. Ghax min jiehu l-alea f'kuntratt ma jistax jilmenta jekk jinkorri fi spiza addizzjonali biex jezegwixxi dak il-kuntratt, ladarba kien jaf x'kienul-pattijiet u kien fi grad li japprezza l-alea li kien qieghed jassumi meta dahal ghall-kuntratt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info