Reference: Volume 39E (1955), Part No. 4, Section , Page 1085

Judgement Details


Date
25/06/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
EDWARD SCICLUNA vs ANGIOLINA MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SECONDARY EVIDENCE" - ART. 599 TAL-KAP. 15. - INGURJA - INSULTI - KWERELA - PROVA
Summary
Meta hemm zewg kawzi konkorrenti, wahda tal-Pulizija u l-ohra privata, dwar l-istess fatti, u fil-kawza tal-Pulizija jkunu dedotti l-insulti li jiffurmaw il-meritu ta' ingurja dedotta fil-kawza privata, allura tirbah il-kawza li fiha l-imputazzjoni aktar gravi, u jaghmel sewwa l-Magistrat meta fil-kawza tal-Pulizija jastjeni milli jiehu konjizzjoni tal-insulti mhabba l-kawza privata li fiha l-imputazzjoni tal-ingurji. Ghax l-ingurja tista' tkun punibbli bil-pieni tad-delitti, mentri l-insulti huma dejjem kontravvenzjoni, u huma dejjem punibbli bil-pjeni tal-kontravvenzjonijiet. Jekk xhud ikun ta' d-depozizzjoni tieghu quddiem il-Magistrat, u fl-appell ikun siefer u ma jkunx reperibbli, u allura lanqas ma tista' tigi ordnata kummissjoni rogatorjali, allura hija ammissibbli "secondary evidence" biex jigi pruvat x'kien iddepona x-xhud irreperibbli quddiem il-Magistrat. U jekk l-istess kwerelat jammetti li dak ix-xhud quddiem il-Magistrat xehed certi fatti, ma hemmx lok li jigi prodottbhala xhud il-Magistrat biex jghid x'kien xehed quddiemu dak ix-xhud.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info