Reference: Volume 39E (1955), Part No. 4, Section , Page 1015

Judgement Details


Date
16/04/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CAMRELA MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 352 INCIZ (M) UINCIZ (BB) TAL-KODICI KRIMINALI - STORBJU B'GHAJJAT U GLIED
Summary
L-akkuza ta` storbju bl-gahjjat u l-glied ma ssibx ir-riskontra tahha fil-ligi. Kazijiet simili jistghu, fil-kazi kongruwi, jaqghu taht zewg disposizzjonjiiet, jigifieri taht l-inciz (m) tal-art 352tal-Kodici Kriminali, jew taht l-inciz (bb) al-istess artikolu. L-ewwel imseemi nciz jiddisponi dwar "min, bil-lejl, jikser il-mistrieh tan-nies li hsejjes, jew bl-ghajjat, jew b'mod iehor"; u l-inciz (bb) jikkontempla l-fatt ta` min "jikser volvontarjament il-bon orndi jew il-kwiet tal-publiku b'xi mod iehor mhux imsemmi band'ohra fil-Kodici Kriminali". La-kkuza formulata bil-kliem "storbju bl-gahjjat u l-glied" hija maghmula b'lokuzzjoni ibrida, li ma ssibx korrispondenza fit-test tal-ligi,la f'inciz wiehed u lanqas fl-iehor; u meta hu hekk, il-konsegwenza hi "nullum crimen sine lege". Jehtieg li fl-imputazzjonir-reat iun formulat skond il-ligi;altrimenti reat ma hemmx. Gahliex klieminventati mill-ufficjal prosekuur mhux in konformita` mal-ligi ma joholqux reat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info