Referenza: Volum 81 (1997), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 225

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/07/1997
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA vs GRAZIO SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANGEROUS DRUGS ORDINANCE - MULTA - NUQQAS TA' VOLONTA' - SOKOR
Fil-Qosor
Kwalsiasi impuls, qawwi kemm hu qawwi, dovut ghall-krizi ta' astinenza biex wiehed jiehu d-droga, majikkwalifikax bhala forza barranija ai termini ta' l-artikolu 33 (b). Kwantu ghall-artikolu 34 (4), persuna li jkollha l-vizzju tad-droga u li allura taf, jew messha ragonevolment tkun taf, li metatkun fi stat ta' astinenza jkollha impulsi qawwija biex taghmel certi affarijiet - bhal takkwista d-droga, tamministraha, jew tisraq biex tista' takkwista d-droga, ecc - u li ma taghmel xejn b'serjeta' u b'konsistenza meta ma tkunx fi krizi ta' astinenza biex tevita jew tipprevejeni tali krizi, talipersuna ma tistax tinvoka l-iskriminanti tan-nuqqas ta' intenzjoni minhabba li fil-mument tal-kommissjoni tal-fatt il-volonta' taghha kienet sopraffatta kompletament minhabba dik il-krizi. Tali persuna tkun qieghda semplicement tanticipa l-kommissjoni da parti taghha stess ta' atti li jiksru l-ligi u tkun qed tpoggi lilha nnifsha volontarjament f'sitwazzjoni li tiffacilita l-kommissjoni ta' dawkir-reati; b'mod ghalhekk li jista' jinghad li japplika analogikament il-principju qui facit per alium facit per se. U dan apparti li hu ferm dibattibbli kemm jista' jinghad li, fil-kaz konkret li jkun, il-persuna li tkun fi krizi ta' astinenza tkun priva kompletament mill-volonta' taghha (b'mod liwiehed jista' jghid li dik il-persuna ma kelliex ghazla), jew jekk il-persuna setghetx, imqar jekkbi sforz, teghleb l-impuls intern u ma tikkommettix l-att li jammonta ghal reat. Dibattibbli ukollhu il-punt jekk jistax jinghad li persuna li tkun qieghda fi krizi ta' astinenza hi fi stat ta' intossikazzjoni, ossia fi stat ta' sokor, minhabba d-droga, jew jekk l-istat ta' astinenza jammontax proprju ghall-oppost, cjoe' ghal nuqqas ta' intossikazzjoni - Skond l-artikolu 28 (1) tal-Kodici Kriminali l-multa, peress li hi piena anqas gravi minn dik ta' prigunerija, ghandha tigi skontata ("tibdaghaddejja") minnufih wara l-piena ta' prigunerija u mhux f'xi hin waqt dik il-piena.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni