Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 787

Judgement Details


Date
02/02/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
ARRIGO NOEL V., AGIUS CARMEL A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
CARMEL ZAMMIT vs CARMEL AQUILINA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - HLAS MINN ASSIKURAZZJONI - INCIDENT - QUANTUM - SKEDA TAD-DIPARTIMENT TA' SIGURTA' SOCJALI
Summary
Dak li tistabbilixxi l-iskeda tad-Dipartiment ta' Sigurta' Socjali jirrigwarda x'kumpens huwa assikurat mill-Istat ghal certa menomazzjoni u bl-ebda mod ma jistabbilixxi xi kriterju assolut li jigu stabbiliti d-danni sofferti minn vittma ta' incidenti mutilanti. Dak li l-attur seta' rcieva minn xifonti assikurattiva m'ghandu ebda rilevanza sostanzjlai fuq id-danni li l-attur ghandu dritt li jirrikjama minn min huwa responsabbli ghal dak li huwa sofra. Dak li huwa rcieva minhabba obbligazzjonikontrattwali ma tmissx dak li huwa lilu dovut minhabba l-kwazi-delitt jew l-obbligazzjoni mposta mil-ligi




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info