Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 162

Judgement Details


Date
29/04/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs ROSE MARY PENGELLY
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KWERELA - RINUNZJA - SETGHA TAL-QORTI LI TORBOT IL-HATI B'OBBLIGI
Summary
Ir-recess tal-kwerelant ma jista' jkollu ebda effett fuq proceduri kriminali (hlief ghall-finijiet ta' mitigazzjoni ta' piena) galadarba l-azzjoni dwar reat ta' kompetenza originali tal-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali kienet, tajjeb jew hazin, qed titmexxa mill-pulizija exofficio. Ir-rinunzja tal-kwerela ma tistax tkun soggetta ghal xi kondizzjoni ghax tali kundizzjoninecessarjament timporta li l-Qorti jkollha taghmilha ta' medjatur jew sensar bejn il-partijiet, menti l-Qorti qieghda hemm biss biex tiddecidi juxta allegata et probata. Huwa biss l-akkuzat li jista'ma jaccettax ir-rinunzja tal-kwerela, f'liema kaz il-kawza tibqa' ghaddejja. L-hekk imsejjah precett jew binding over ai termini ta' l-artikolu 383 tal-Kodici Kriminali hu applikabbli biss meta jkunhemm lok ta' piena, u dan kif jirrizulta car mill-kliem adoperati mil-legislatur fis-subartikolu (1) ta' l-imsemmi artikolu: "... flimkien mal-piena jew minflok il-piena applikabbli ghar-reat ...".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info