Reference: Volume 33C (1947), Part No. 1, Section 2, Page 563

Judgement Details


Date
28/02/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
TONY WINE vs EMMANUELE PALMIER ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - EZEKUZZJONI - LICENZA - LOKAZZJONI - PROROGA - SENTENZA - SOSPENSJONI - TERMINU - ZGUMBRAMENT
Summary
Meta sentenza tordna l-izgumbrament tal-konduttur ta' post u taghtih zmien biex johrog, dak iz-zmienjigi hekk moghti lilu biex huwa jlesti l-affarijiet tieghu halli johrog: u jekk il-Qorti taghtih proroga taz-zmien, anki dik il-proroga tfisser li hija moghtija bl-istess fehma. Hemm distinzjoni bejn l-ezekuzzjoni tas-sentenza ta' zgumbrament da parti tas-sid u l-obligu tieghu li jadempixxi, waras-sentenza, dak li huwa ghandu jaghmel skond il-kuntratt tal-lokazzjoni. Ghaldaqstant jekk il-lokatur li ottjena sentenza ta' zgumbrament, li tigi appellata mill-konduttur, minflok li jinsisti ghall-ezekuzzjoni taghha, jirrendi bla effett il-lokazzjoni fil-pendenza ta' l-appell jaghmel hekk a riskju tieghu; b'mod illi jekk is-sentenza fl-appell tigi konfermata, huwa ma jkun responsabili ta' ebdadanni, kif ghall-kuntrarju kien ikun kieku s-sentenza tigi revokata. Kaz fejn il-konduttur kien kundannat jizgombra minn hanut tax-xorb u restaurant. Huwa appella. Fil-pendenza ta' l-appell il-lokatur issospenda l-licenza tal-post b'mod illi l-konduttur ma setax ikompli jezercita n-negozju. Is-sentenza giet konfermata; imma l-konduttur fittex ghad-danni li sofra bis-sospensjoni tal-licenza mill-jum tas-sospensjoni sa meta huwa hareg mill-post. Gie ritenut fl-Appell li ma kienx hemm lok ghal dawk id-danni billi s-sentenza giet konfermata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info