Reference: Volume 33A (1947), Part No. 1, Section 1, Page 134

Judgement Details


Date
23/06/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
JOSEPH GIORGIO NE vs CATERINA GIORGIO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ADULTERJU - APPELL - ART. 47 TAL-KODICI CIVILI, U ART. 174 U 175 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ASSUNZJONI TA` L-ATTI - INGURJI GRAVI - KOREZZJONI TA` L-ATTI GUDIZZJARJI - MINACCI - NULLITA' - OKKJU TAL-KAWZA - SEPERAZZJONI PERSONALI
Summary
Meta l-azzjoni tas-Separazzjoni Personali ma tkunx bazata fuq l-adulterju, ghall-azzjoni fuq dik il-kawzali hij ta` ostaklu l-ligi, anki jekk l-istess kawzali tista` tingieb jew titnissel minn provi indutivi u indiretti. Pero` jibqa` dejjem l-obligu tal-Qorti li tara jekk, anki fl-assenza tal-provata` l-adulterju, l-itimita` tal-mara mizzewga ma ` perusna diversa mir-ragel, u li ma tammontax ghal adulterju, taqax taht xix wahda mill-kawzalijiet indiati mill-ligi bhala motivi tas-separazzjoni personali. L-amoreggjamenti tal-mara li ma jammontax ghal adulterju, meta jsiru minghajr ma jaf ir-ragel u kontra d-divjet teighu, jammontaw ghal ingurja gravi li tiggustifika t-talba ghas-separazzjoni. Il-minacci wkoll, meta huma ripteti, jammontaw ghal kawza ta` separazzjoni. Huwa konstatement ritenut illil -okkju tal-kawza ma jitbiddelx, ujibqa` l-istess sat-tmiem taghha; u ebda ligi ma tiddisponi illi fl-okkju ghandha ssir xi aggunta meta xi hadd jassumi l-atti minflok xi wahda mill-aprtijiet. Fil-prattika din l-aggunta ssir, imma n-nuqqas taghha ma jbibx ghan-nullita` ta` l-atti gudizzjarji; u l-Qorti tista` dejjem, sas-sentenza, tordna jew tippermetti l-korrezzjoni ta` atti gudizzjarji, anki fin-nota jew fil-petizzjoni ta` la-ppell. Ghalhekk mhux null l-appell fuq motiv li n-notau l-petizzjoni saru mhux kontra l-persuna li assumiet l-atti minflok il-parti assenti, imma saru kontra l-parti nnifisha. u fil-kaz saret il-korrezzjoni mehtiega u n-nuqqas gie sanat avvolja t-terminu ta` l-appell kienu ga spiccaw.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info